Fogalomtár - a zodiákus

Fogalomtár:

A Zodiákus


Fogalomtár - a zodiákus

Vissza az Asztrológiai Fogalomtár kezdő oldalára

IV. rész:
A zodiákus. Analógia gyűjtemény különböző források alapján

kos KOS - Március 21 - Április 20.
Uralkodó bolygója a Kos, otthona az első ház: Én, személyes egzisztencia.
A Kos a kezdet, az indítás, a lendület, az akarat, az ősi erő, a kiszabadulás, a kitörés, az agresszió szimbóluma. Minek tagadni, a Kos hajlamos fejetlenül, öntörvényűen, sőt agresszíven viselkedni. Ugyanakkor ez a néha túlburjánzó erő az, ami előbbre viszi az életben. A Kos produkálni akar, pörög, mindig az élen akar járni. Óriási lendülettel, gyermeki lelkesedéssel vág bele mindenbe, ám hiányzik belőle a kitartás, a stabilitás. Kétes áldás megátalkodott makacssága. A cél az, hogy energiáit helyesen kösse le, s megtalálja az utat az önérvényesítéshez. Ehhez rengeteg energiát kap uralkodó bolygójától, a Marstól, a kérdés csak az, hogy helyesen tudja-e felhasználni. Nagyszerű üzletemberek kerülnek ki közülük.

 

bika BIKA - Április 21 - Május 20.
Uralkodó bolygója a Vénusz, otthona a második ház: birtoklás, anyagi javak, tehetségek.
A Bika gyakorlatiassága, szilárdsága, földhözragadtsága maga a megtestesült biztonság, imádja a komfortot. Uralkodó bolygója, a Vénusz az érzelmek, a harmónia, a növekedés jelképe. A Bika jegyének szülötte szereti a finom ételeket, a jó borokat, a kényelmes lakást, a Bika ezért dolgozik életében. A birtoklásvágy ebben a jegyben a legerősebb, s a Bika mindent meg is akar tartani, amit megszerzett. Szemléletmódja rendkívül realisztikus, csakis olyan célokat tűz ki maga elé, amelyeket képes lesz megvalósítani. Sikereit elősegíti a külsejében, viselkedésében megjelenő természetes báj, visszafogott, biztonságot sugalló személyisége pedig bizalmat kelt az emberekben. Szereti a biztonságos, fix jövedelemmel járó nyugdíjas állásokat, s anyagias szemléletének köszönhetően remekül teljesít a pénzzel kapcsolatos munkakörökben.

 

ikrek IKREK Május 21 - Június 21.
Uralkodó bolygója a Merkur, otthona a harmadik ház: tanulás, utazás, kommunikáció, kereskedelem.
Az Ikrek uralkodója a gondolatközlés bolygója, a Merkúr. Az Ikrek ír, beszél, közvetít - kommunikál. Rendkívül éles eszű, gondolkodása logikus. Érdeklődése változatos, személyisége dinamikus, talán kissé szétszórt is. Gyakran ugrál témáról témára, s alig hogy belekezd egy dologba, máris valami egészen másra irányul a figyelme. Hajlamos a felületességre, a szétforgácsolódásra, így célja az kell, hogy legyen, hogy ezerfelé szárnyaló elméjét képes legyen fókuszálni. Rendszerint sokat beszél, ezer forrásból szerzett információkkal rendelkezik Kritikus természet, de véleményének inkább viccesen, mint bántón ad hangot. Az Ikrek kettős jegy, egy nappali, tudatos, szavakkal kifejezhető, s egy éjszakai, tudattalan, belső lelki életet élő lény lakozik benne. Ez a kettősség gyakran tetten érhető gyermekkorban, amikor még kevéssé tudják szétválasztani az álmot és a valóságot, így előfordul, hogy megtörtént eseményként adja elő képzeletbeli élményeit. Remek munkaerőnek bizonyul a médiában, kereskedelemben.

 

rák RÁK Június 22 - Július 22.
Uralkodó bolygója a Hold, otthona a negyedik ház: származás, eredet, család.
A Rák az egyik legérzékenyebb, legnőiesebb (ura a nőt és az anyát jelképező Hold) alakja a zodiákusnak. Gondoskodó, védelmező, befogadó jellege az anyatípus megtestesítője, az egész Állatöv legtermékenyebb jegye. A Rák számára rettenetesen fontos az otthon, a család és a gyökerek. Kifejezetten intuitív alkat, ugyanakkor rendkívül aggályoskodó és változékony tud lenni. Kedves és együtt érző, de lehet hangulatember, egyetlen apró kis dolog is teljesen fel tudja dobni - vagy éppen lehangolni. Figyelemreméltó a memóriája, ami a "megbocsátok, de nem felejtek" mentalitásban is tetten érhető. A Rák lakása otthonos és meleg, maga rendezgeti. A Rák melegszívű anya, védelmező, szeretteit bármi áron megvédi, akkor is, ha a harc reménytelen. Minden olyan munkakörben megállja a helyét, mely a múlttal foglalkozik, de alkalmas ápolónői, oktatói feladatokra is.

 

oroszlán OROSZLÁN Július 23 - Augusztus 23
Uralkodó bolygója a Nap, otthona az ötödik ház: gyermekek, önkipróbálás, kreativitás.
Az Oroszlán az élet királya, a nemes, az úr, aki óriási szívével és határozott fellépésével mindenkit levesz a lábáról. Imád a figyelem középpontjában lenni, s ha társasága valaki mást tüntet ki figyelmével, lehangolódik, sértődött lesz. Az Oroszlán tüzes jegy, hatalmas benne az élniakarás, olyasvalaki ő, aki igazán tudja élvezni az élet napos oldalát. Alkotószellem hajtja, nem elégszik meg a majdnem jóval, amit teremt, annak tökéletesnek kell lennie. Lehengerlő nagyvonalúsága és jószívűsége - ember nem látott még garasoskodó Oroszlánt. Irányít, intéz, kiosztja a feladatokat, hogy aztán bársonyfoteléből elégedetten szemlélje a "szorgos kis hangyákat". Ám a vezetői képesség valóban az Oroszlán legfőbb erénye, erre termett, hagyni kell, hogy csinálja, egészen addig, míg el nem uralkodik rajta a hatalomvágy és a zsarnoki gőg. Nem könnyű feladat drámázás nélkül lehűteni, ezért neki kell megtalálnia azt a határvonalat, mely az irányítás és a basáskodás között húzódik.

 

szűz SZŰZ Augusztus 24 - Szeptember 23.
Uralkodó bolygója a Merkur, otthona a hatodik ház: tevékenyen végzett munka, szolgálat, egészség.
A Szűz szereti a rendet, de nem igaz, hogy a pedantéria jellemző rá - saját rendszere van: áttekinthetővé tesz mindent, még akkor is, ha tevékenysége nem ésszerű másoknak. A legjellemzőbb jegy az alkímia világában, hatalmas rendszereket képes szintézisben látni: asztrológia, gyógyítás, gondoskodás a természetes képességei. A Szűz ura a Merkúr, a gondolatközlés, az értelem bolygója. Ebből fakadóan a gyakorlatias Szűz a racionalitást, az ésszerűséget megkövetelő munkakörben érzi jól magát. A tömegkommunikációban és íróként is érvényesülhet, köszönhetően rendkívül fejlett kritikai érzékének. Ezt az adottságát nagyon meg kell tanulnia kordában tartani, hiszen sokszor kicsit bántón ad hangot véleményének. Ha már mindenképpen ki akarja oktatni az embereket, meg kell tanulnia szeretettel csinálni. Nagyon jó kritikus, író, matematikus, tanár vagy kutató válhat belőle.

 

mérleg MÉRLEG Szeptember 24 - Október 23.
Uralkodó bolygója a Vénusz, hetedik ház: társkapcsolat, partnerség.
Ebben a jegyben sokkal művészibben fejeződik ki a Vénusz hatása, mint a Bikában. A Mérleget nem hajtja birtoklási vágy, ő a szépet önmagáért szereti, élvezi. A Mérlegek között rengeteg művészt, zenészt, divattervezőt találunk, hiszen a szépség minden formája elbűvöli. A Mérleg jegye mutatja azt a pillanatot, amikor az ember belép a társadalomba. Ő a tökéletes társasági lény, barátságos, népszerű, közkedvelt személy. Ha a Mérleget el akarjuk képzelni az életben, elég, ha egy rendkívül ízlésesen kialakított házban tartott estélyre gondolunk, ahol ő a legkellemesebb megjelenésű vendég. Csinos, harmóniát sugároz, s mindenkihez van néhány kedves szava. Nem erőssége a cselekvés és a döntés, s állandóan küzd tetszeni vágyásával. Be kell látnia, hogy nem kedvelheti mindenki, de törekedhet arra, hogy - kihasználva harmonikus kisugárzását - megpróbáljon közelebb hozni egymáshoz eltérő véleményű embereket. Ebben tökéletes, ő a zodiákus diplomatája, s hivatását is célszerű eme képességét kihasználva választania.

 

skorpió SKORPIÓ Október 24 - November 22.
Uralkodó bolygója a Mars és a Plutó, otthona a nyolcadik ház: elválás, átváltozás, okkult spiritualitás.
A Skorpió a nagyon mély érzelmek embere, s megközelíteni is csak érzelmein keresztül lehet. Ám mégis úgy érezzük, sose fogjuk igazán megismerni, megérteni pedig egyszerűen képtelenség. A Skorpió nem törődik vele, hogy hány ellensége van, s lelkiismeret furdalás nélkül használja mások energiáit saját céljai elérése érdekében. Eszköze a lelki ráhatás, az érzelmi megindítás, főleg közvetlen környezetében. Elhíresült erősen szexuális beállítottsága: ez talán egyik legfőbb örömforrása. A Skorpió a zodiákus legszorgalmasabb, a dolgok mélyére hatoló jegye. Mindig elfoglalja magát valamilyen hasznos tevékenységgel, s bár hajlamos túlhajszolni magát, a betegség rendre elkerüli, hiszen a legszívósabb jegy valamennyi közül, elemi regenerálódó erővel. A Skorpió óriási adományt kapott az élettől, mégpedig a képességet a megújulásra. Érzelmei olyan intenzitással sodorják a spirituális megismeréshez vezető utakra, hogy a késztetés, hogy felülemelkedjen korábbi önmagán, szinte elsődleges az életében. Remek kutató válik belőle, de üzletemberként, üzletasszonyként is sikeres lehet.

 

nyilas NYILAS November 23 - December 21.
Uralkodó bolygója a Jupiter, otthona a kilencedik ház: hit, életszemlélet, szellemiség, filozófia.
A Nyilas a zodiákus jogásza, az örök igazságkereső, az élet törvényein filozofálgató, a társadalmi szellem magasságaiba szárnyaló örökifjú agglegény. A Nyilas önzetlensége, nagyvonalúsága s (gyakran szalmaláng típusú) lelkesedése vonzza az embereket. Azonban ha közelebb kerülünk hozzá, időről-időre visszatérő kishitűségi rohamok tanúi lehetünk. A Nyilas feladata, hogy képes legyen ezen felülemelkedni, s energiáit tudásvágya kiaknázására, s intellektusának a köz érdekébe állítására kell fordítania, hiszen ő is csak így érzi magát teljesnek. A Nyilas is kettős jegy, éppúgy, mint az Ikrek, így általában sokoldalú, széles érdeklődési körű személyiség. Ám ügyelnie kell arra, hogy amibe belekezd, azt be is fejezze, mert becsülete úgysem hagyja addig nyugodni. A Nyilas jegyének toleráns, széles látókörű szülöttje sokat tehet egy szabadabb, igazságosabb életért. Nem szabad azonban elfelednie, hogy tudása és intellektusa csak akkor lehet hasznos, ha azt gondosan megosztja másokkal is.

 

bak BAK December 22 - Január 20.
Uralkodó bolygója a Szaturnusz, otthona a tizedik ház: saját vágyak, célok, karrier.
A Bak jegyének szülötte racionális gondolkodású, kitartó, céljai megvalósításához ragaszkodik. Életében központi szerepet tölt be az anyagi javak megszerzése: csakis így tudja igazán élvezni az életet. Becsvágya óriási, képes falakat ledönteni, de nem ám úgy, ahogy a meggondolatlan Kos tenné (fejjel neki), hanem módszeresen, akár téglánként képes lenne lebontani. S ha mögötte találna egy másik falat, annak is nekilátna. Gyakran hallani, hogy a Bak hajlamos kihasználni másokat, s mindenki érdeke elébe helyezi sajátját. Ez nagyjából így is van, ám szó sincs arról, hogy eme jellemvonását képtelenség lenne kordában tartani. Ha megtanulja a kölcsönösség fontosságát, meglátja, mennyivel gyümölcsözőbb és kellemesebb lehet az együttműködés másokkal, mint amikor egyedül vág neki tervei megvalósításának. Legfőbb erényei a kitartás, a türelem és az éleslátás: senki sem áll annyira két lábon a földön, mint ő. Ugyanakkor a Bakra jellemző egyfajta csípős humor, melyet nem értékel mindenki ugyanúgy, mégis az egyik legkülönlegesebb humorérzékkel rendelkező szülött.

 

vízöntő VÍZÖNTŐ Január 21 - Február 19.
Uralkodó bolygója a Szaturnusz és az Uránusz, otthona a tizenegyedik ház.
A Vízöntő korát éljük. A Vízöntő a függetlenség, az eredetiség, az önérdek nélküli fejlődés, a globalizáció jegye. Minden szempontból különc, légyen szó külcsínről vagy elvekről. Öltözködésével, szokásaival, furcsa elgondolásaival rendre meglepi embertársait - azokat, akikért él. A zodiákus leghumánusabb jegye csakis kerek egészben gondolkodik. Nem dob aprópénzt a koldus kalapjába - őt csakis az egész probléma felszámolása foglalkoztatja, az egész világot meg szeretné jobbítani, humanista és karitatív. Meglepően érzéketlennek tud mutatkozni, ha egyéni problémával találkozik, ugyanakkor szívét-lelkét kiteszi az egész emberiséget érintő gondok megoldásáért. A Vízöntő öntörvényű, szerencsétlen esetben basáskodó, ám céljai nemesek, s ha felismeri, hogy egy társkapcsolat nem egyéniségének szétzúzását jelenti, boldogsága maradéktalan lesz.

 

halak HALAK Február 20 - Március 20.
Uralkodó bolygója a Jupiter és a Neptunusz, otthona a tizenkettedik ház: feloldódás, elkülönülés, elválás.
A Halak jegye erősen kötődik Jézus Krisztushoz és a kereszténységhez a nyugati világ felfogása szerint, hiszen a Halak krisztusi jellege itt nem a hagyományos értelemben mutatkozik meg, hiszen hívhatnánk buddhainak, mohamedinek, krisnainak, stb. A lényeg a megvilágosodás, a teljes feloldódás, az önzetlen szeretet, a legtökéletesebb értelemben vett elszállás .A Halak az együttérzés bajnoka, a jószívű, önfeláldozó barát legjobb példája. Sajnos azonban ez az éteriség nem könnyíti meg számára a földi létet. Hagyja, hogy sodorja az élet, s inkább belső világával, érzéseivel, álmaival van elfoglalva. Fantáziája határtalan, alkotóerejét kihasználatlanul hagyni bűn. Persze ehhez szüksége van valakire, aki noszogatja, bátorítja és ösztönzi. Néha olyan szinten menekül a valóságtól, hogy gyakran nyúl alkoholhoz vagy drogokhoz, jobb esetben elkötelezett híve az ezotériának. A Halak az ámító, az idealista: hajlamos becsapni nem csak környezetét, de önmagát is. Igen sok Halak jegyű színészt, költőt és képzőművészt ismerünk.


Fogalomtár - a zodiákus

BOLYGÓK, JEGYEK, HÁZAK

Fogalomtár - bolygók, jegyek, házak


Fogalomtár - a zodiákus

BOLYGÓK RANGJAI (DIGNITÁSA), MÉLTÓSÁGOK

Esszenciális / Akcidentális rangok
(William Lilly)

Kozmikus / Lokális helyzet
(Morin de Villefranche)

vagyis: a
Jegyben / Házban betöltött helyzet
Bolygók rangjai, méltóságok
Bolygók rangjai, méltóságok
Domicil:ura
Diszpozítor:a jegy uralkodó bolygója
Exaltált:emelt, erőben, elevációban
Exil:száműzetett, rangvesztett
Casus:esés, bukás, romlás
Peregrin:vándor, idegen
Recepció:uralmi csere

 

Fogalomtár - bolygók, jegyek, házak

 

Fogalomtár - bolygók, jegyek, házak

 

Fogalomtár - bolygók, jegyek, házak

Fogalomtár - bolygók, jegyek, házak


Fogalomtár - a zodiákus

ASPEKTUSOK (FÉNYSZÖGEK) - bolygók közötti energia kapcsolat

Fogalomtár - bolygók közötti energia kapcsolat

Vissza az Asztrológiai Fogalomtár kezdő oldalára

Fogalomtár - a zodiákus


Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
* Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
* Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.