Asztrológia

és pszichológia

Asztrológia és pszichológia, személyiségek

"Templom a természet: élő oszlopai
időnként szavakat mormolnak összesúgva:
Jelképek erdején át visz az ember útja
s a vendéget szemük barátként figyeli.

Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak
valami titkos és mély egység tengerén,
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény,
egymásba csendül a szín és a hang s az illat."

Charles Baudelaire: Kapcsolatok

Amikor elmélyülünk a szellem és a lélek világában, előbb-utóbb felmerül a szükség: csak az intúíció, a hagyományok, a szimbólumok, a pszichológia tanulmányozása vezethet a megfoghatatlan megérzéséhez, megértéséhez.
Az asztrológia a pszichológia segítségül hívásával sem nyújt a kérdésekre azonnali gyógyírt, rögtöni megoldást, ám a keresés során már mi magunk is változunk, elindulunk valahová - tehát közeledünk fejlődési célunkhoz. A belső utazás olykor kényszerből ered, ha a sors jelzései nyomán esetleg egy kisiklott élet, a megakadályozott képességek miatt kell elindulni a belső transzformációk útján.

És elindulunk önmagunk keresésének útján...

A földre született emberek története nem a fogantatással kezdődik: magukkal hozzák az őseiket, a múltat, archetipikus tulajdonságaikat, ösztöneiket, melyekben tükröződik az egész emberiség tapasztalata. Jung kifejezésével az archetípusok, ősminták, belső viselkedési minták közötti azonosságok jelentik a szimbólumokat, amelyek szemléltetik a szereplők alaphelyzeteit a különböző élethelyzetebeli viselkedésükben.
Mint ahogyan az asztrológiai szimbólumok - jegyek, házak, bolygók - számtalan variációja sem tiszta képet mutat, ugyanígy az archetípusok is bonyolultabbak, amikor helyzetbe kerülnek. A szereplők neveiket az alapvető tudatalatti motivációikat összefoglaló legelső felismerhető analógiáról kapták.
Mítoszokra épül az elképzelés, amelyek szerint jól megkülönböztethető modelleket, azaz személyiségstruktúrákat láthatunk a szerepekben. Ilyen modellek nyomány ismerhetjük fel a sorstól kapott szerepünket a Tarot-kártyákban, vagy a tizenkét leghíresebb olymposzi isten szerepében - ismerős alakok, mert emberformájúak, archetípusok: lét- és magatartásformákat mintáznak meg. Lényüknek paradigmájában feltárul, mi a fontos számukra, milyen elsőbbségi sorrendeket állítanak fel tetteikhez.
Az archetípusok, amelyek több, mint háromezer éve léteznek, személyiségeket modelleznek. Mindegyiküknek van pozitív és negatív tulajdonsága - a szimbólum azt tárja fel, mi az igazán fontos számukra. Amikor valóságos életünkben önismereti utakon járunk, és magunk változtatásán dolgozunk, segítséget találhatunk abban, milyen más tulajdonságokkal ellensúlyozhatnánk az őstípus előtérben álló karikatúráját. A realitáshoz a magunk módján alkalmazkodhatunk: viselkedési mintáinkat tudatosan formálhatjuk.
A személyiségek alkalomadtán maszkot viselnek - megnyilvánulásaink a külvilág felé sokszor nem azonosak azzal, amivel belül azonosulni tudunk: elvárásoknak teszünk eleget mindannyiszor, amikor kapcsolatainkban élünk. Lényünk látható, legfelső rétege a persona (jelentése görögül maszk). A világ ingereire adott legelsőbb, legösztönösebb reakcióit foglalja össze ez a szerep: horoszkópunkban az Ascendens a szimbóluma.

 

A Jungi Szinkronicitás

"Vocatus atque non vocatus, Deus adhaeret."
(Híva sőt hívatlanul, jelen van az Isten.)

- A Delphoi jósda felirata

Carl Gustav Jung, svájci pszichoanalitikus alkotta meg a pszichológiában azokat az elméleteket, amelyek napjainkban is segítik megérteni tudatalattink rezdüléseit. Jung foglalta rendszerbe a tizenkét archetípust, az emberi lélek közös gyökereit minden ember tudatalattijában. Az archetípusok, más néven ősminták, a kollektív tudattalanban meglévő ösztönös viselkedési alapminták. A kollektív tudattalan a tudattalannak az a rétege, amely nem individuális, hanem általános lényegű, vagyis olyan viselkedésmódokat hoz létre, amelyen többé-kevésbé az egész világon hasonlóak; a mítoszokban, mesékben, álmokban gyakran jelennek meg ezek az archetipikus képek, elemek.
Az emberiség minden tagjában meglévő közös minták alkotják azokat a történeteket, amelyekben nagyon hasonlatos elemek szerepelnek. Ezek a történetek - mesék, mítoszok, valós élmények hordozhatnak olyan elemeket is, amelyekre a gondolkozó ember logikat úton nem előre nem következtet: véletlenek sorozata eshet meg velünk nap mint nap. Jung erről alkotott elmélete, a szinkronicitás az a szemlélet, amely a véletlenszerűséget elismeri ugyan, de másképpen, ahogyan a hétköznapi értelemben gondolkozunk az összefüggés nélküli történésekről.
Jung az egymás közötti kapcsolat nélkül megesett tényeknek is jó okot tulajdonít: bizonyos magasabbrendű rendszer figyelhető meg a világon mindenben - az egész nem szedhető részekre, minden mindenhez kapcsolódik. Eszerint működik minden jóslásra használt kódrendszer is, mint a Ji-King, a Tarot kártyák, vagy a Symbolon: a választ kérő kapcsolatért folyamodik a mindenséghez, hogy annak egy kicsi részéről tájékoztatást kaphasson. Így bármilyen rendszert alkalmazunk (jól), asztrológiát, kártyákat vagy a "véletlenszerű" eseményekről készített rendszerelemzést, végülis ugyanahhoz a válaszhoz jutunk el.
Az asztrológiai jegyek, házak, vagy a jóslásra használt kártyák egy szimbólumot, vagy több kapcsolódó képet ábrázolnak. Ezeket az archetípusokat soha nem szabad szó szerint értelmezni, hanem inkább meditációs gondolatébresztőként - a szimbólumok a mögöttes tartalomra (ha nem tudat alatt lapuló árnyékra!) hívják fel a figyelmet.
A Symbolon meséjéről a mitológia így tartja: "Egyszer volt, hol nem volt, a teremtés kezdetén volt egyszer egy ember... Ennek az embernek eredetileg két feje, négy lába és négy karja volt, megtermtett formájában, boldogságban élt. Ám vétkezett, ezért Zeusz haragjában nagyot sújtott rá, és széthasadt részeit a világban szétszórta. Azóta is keresi, hogyan egészülhetne ki, hiányzó részét miképpen találhatná meg..." A Symbolon szó (Sym=együtt, ballein=vetni, "összevetett") egyszerre jelent széttört tárgyat és azt a tevékenységet, ahogyan ezek keresésére indulunk.
A lelki érés sokszor hosszú folyamat. A felismerés a legnagyobb mérföldkő, ezután mindenki saját utat talál ahhoz, hogy tapasztalások által jusson el magasabb állomásokhoz. A nagy igazságok felismerésében mélyre nyúló segítséget nyújt például az asztrológia, vagy a Symbolon kártyák alkalmazása - a meditációk során a szimbólumok, a belső megoldások képszerűsége azonnal ismerőssé teszi az addig más nézőpontból megélt történéseket. A mögöttes tartalmak érlelése, az analógiákban gondolkozás életre keltik még a tudat alatt hordozott árnyakat is, de ekkor már könnyebb ezeket értelmezni is, feloldani is. A szerepszemélyiségek akár önálló életet élhetnek, de képzeljük el, hogy előre ismerjük a forgatókönyvet - mi félelmet kelthet akkor egy régen rettegett probléma? Már nem lesz rá szükség, nincsen értelme: régről ismerjük...

 

Tudatosság

"Akiknek jelleme jól rendezett,
azoknak élete is rendben van."

Démokritosz

A tudatosság illusztrálására álljon itt a horoszkóp sémája, amely mint a jungi felosztásban a "tudatalatti - tudatos én - felettes én" mutatja a viszonyokat a különböző tudatállapotok között, ahogyan az az ideális elhelyezkedése szerint mutatkozna egy ideális horoszkópban:

 • Felettes Én


 • Tudatos Én


 • Tudatalatti Én
 • A személyiség - elemzésnél számításba vett
  asztrológiai - pszichológiai összefüggések alapvetően:

 • Felettes Én szféra:
  Kreatív intelligencia
  Uránusz
  (Meditáció, módszer)
  Képesség a szeretetre
  Neptunusz
  (Azonosulás, megértés)
  Mentális Én
  Plútó
  (Átalakulás, elmélkedés)

 • Személyiség (Ego): Tudatos szféra
  Fizikai megnyilvánulás
  Szaturnusz
  (Gyakorlatiasság, biztonságigény)
  Én érzékelése
  Hold
  (Együttérzés, kapcsolatigény)
  Öntudatosság
  Nap
  (Kontroll, növekedési igény)

 • Életfunkciók támogatása: Tudatalatti szféra
  Tökéletesség
  Vénusz
  (Azonosulás, harmónia-keresés)
  Kifejlesztés, megformálás
  Merkur, Jupiter
  (Kapcsolatérzék, felismerés)
  Kezdeményezés
  Mars
  (Cselekvés, energia)

   

  A horoszkópban a Szaturnusz, Nap, Hold elhelyezkedéséből az adottságok, a környezet, az elvárások, a tudatosság színvonala következtethető ki. A spirituális fejlődés természetes menete alapján először a tudatalatti, biztonsággal kapcsolatos élményeket (Szaturnusz) tapasztaljuk meg, majd a gyermeki Én (Hold) eszmél, végül a tapasztalatszerzések árán a tudatos Énünk (Nap) fejlődik ki. Magasabb fejlettségi szintű léleknél az ember megéli a spirituális szférákat is: még a közfelfogás szerint "ártalmas" bolygó-analógiákat (Uránusz, Neptunusz, Plutó) is azok nemes eszméi szerint képesek működtetni - így az Uránusz lehet a megvilágosodás, a Neptunusz a megértés, a Plutó egy felsőbbrendű Én, egy magasabb Ideál.

   

  Temperamentum, motivációk

  Hogy milyen erők, motivációk mozgatják az egyént, annak szimbólumát a születési horoszkóp elemeinek képe, az aspektuskép érzékeltetheti. A figurák megmutatják azt az erőteret, amelyben és ahogyan az ember képes alkalmazni a születésben kapott eszköztárat a sorsában rendeltetett helyzetekben.

  Minőségek Kardinális Szilárd Változó
  Tűz Kos Oroszlán Nyilas
  Föld Bak Bika Szűz
  Levegő Mérleg Vízöntő Ikrek
  Víz Rák Skorpió Halak

  A Wund-felosztás szerinti kategóriákban a temperamentumban összegződött erős - gyenge, illetve a gyors - lassú tulajdonságok a reakciókat mutatják meg, amellyel az egyének minden személyiség-jegyük összesítése alapján leírhatók: hogyan válaszolnak a környezeti hatásokra.

  ERŐS GYENGE
  GYORS Kolerikus (= Tűz) Szangvinikus (= Levegő)
  LASSÚ Melankolikus (= Föld) Flegmatikus (= Víz)

   

  Tájékozódási pontok

  "... mindenkinek, akár fél, akár reménykedik,
  legelső dolga, leghőbb vágya megtudakolni a jövőt..."

  Lukianosz

  Az Életóra módszer elve szerint az egyedüli születési horoszkóp azaz radix alapján is hitelesen lehet tájékozódni az ember életútján, és ezt kiegészíthetik hagyományos (solar, tranzit, ...) számítások. Ahogyan az óra szimbólum szemlélteti: a Koch házzal számított Életóra-születési horoszkóp, azaz radix az óra számlapjának az óramutatója, a solar a percmutató, a tranzit a másodperc.
  Házak különböző - Koch illetve Placidus - számításával készített születési képletek összehasonlításakor esetenként különböző kép tárulhat fel arról, hogy milyen a lelki adottság, és abból milyen kivitelezett valóság mutatható ki események, történések szintjén.
  A 36 éves sikerek már a tudattalan és a tudatos életszakaszok közötti választóvonal: itt már minden élettepasztalatból kóstolhattunk - nem lehetnek véletlenek, csak sikeresen vagy sikertelenül teljesített vizsgák, és ezek következményei.

   

  Mit teszünk hozzá Szabad Akaratunkkal?

  "Az Ég, ki az első hatást leküldi,

  de nem mind; és ha mind is, adva nektek
  fény, jót keresni, rosszakat kerülni,

  S szabad akarat, mely bár megremeghet
  első harcában ellenséges éggel,
  győz ha jól táplálkozik és nem enged."

  Dante

  Az előző életek nyomait a horoszkópokban a Szaturnusz helyzetén, a hátráló holdcsomókon, a transzcendes, spirituális bolygókon keresztül lehet tetten érni.
  A fejlődés folyamatában állandó önelemzés szükséges. A tudattalan működésének felszínre hozásával a nem szándékos cselekedetek száma egyre kevesebb lesz, és amit ezeddig Véletlennek neveztünk, annak a neve mostantól: Rendeltetés - vagy Karma.
  A karma - asztrológia elemzési módszereivel a született ember és az inkarnálódott lélek kérdéseit vizsgálhatjuk: a fejlődéshez szükséges próbatételeknek meg kell megfelelni. Melyek a születésből kapott örökségeink, és mit formálhatunk életünkben szabad akaratunkkal?
  Az ok - okozat törvénye sokszor kibogozhatatlan. Célunk az lehet, hogy megértsük: "Mivel érdemeltem?", "Mi a rendeltetésem?", "Mi a tennivalóm?". A horoszkóp ebben a spirituális folyamatban segítség, mint az élet kereke, egy meditációban használt mandala. • Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
  Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
  ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
  Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
  Rendezvényszervezés Jósda
  Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
  * Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
  * Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

  Astrologia
  Imolai Judit Asztrológus honlapja
  telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

  A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.