Fogalomtár - Bolygók Üzenetei

Fogalomtár:

Bolygók üzenetei


Fogalomtár - Bolygók Üzenetei

Vissza az Asztrológiai Fogalomtár kezdő oldalára

III. rész:
Bolygók Üzenetei

Ősbolygók és a látóhatáron túli kozmosz

Ősbolygók és a látóhatáron túli kozmosz

A korabeli sorrend szerint, ahogyan Ptolemaios írásaiból ránk maradt (Szaturnusz, Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkur, Hold) a bolygók a tekintély elve szerint uralták az ősi világmindenséget.

Akkor a Szaturnusz volt a látóhatár legkülsőbb, korabeli eszközökkel látható planétája, és a mindenképpen elismerendő karma szimbólumát az emberek méltóságának megfelelően első helyre sorolták. Csak ezek után emlegették azon bolygókat, amelyek az embert, mint egyént, individuumot, személyiséget jelölték a maga szerény képességeivel, mint az ügyeskedő Merkur.... Manapság a személyiség lett elsőként fontos, a pszichológiai munkák is erre helyezik a gyújtópontot: Ki vagyok Én? Milyen lehetnék? Így a mai asztrológiai felsorolások a személyi jelölőkkel foglalkoznak elsőként (Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars).

A technika haladásával az úgynevezett látóhatáron túli, transzcendens bolygók (Uránusz, Neptunusz, Plutó) is értelmezhető hatásokat hoznak: magas nívójú személyiség esetében a spirituális készségeket jelölheti, vagy tömegkarma értelmezésénél a generációs hatásokat.

A bolygók azt az erőt képviselik, amely összességében a Nap éltető energiáját képes prizmaként módosítani, színezni, mindig azon hatás-összesség keretein belül, ahogyan a zodiákusban elfoglalják a helyüket.

Nap
A Nap mint fővilágosító a horoszkópban az életerő, az élniakarás, az alkotóerő, a vállalkozókedv, a tündöklés szimbóluma. A Nap segítségével sugározzuk ki személyiségünket, ez lényünk középpontja, ahogy az emberi testé a szív. Horoszkópban jelentheti az energiaközpontot, a szülött dolgát, mentális énjét mint tudatos személyiség-képét. Jang.
Az uralma alatt álló jegy: Oroszlán

Hold
A Hold az érzelmek, szimpátia, ösztönök, lélek, belső rezdülések, tudattalan állapot jelképe, jelzi a gyermeki vágyakat és a leki otthont. A Holdhoz kapcsolódik a termékenység, alkotókészség, kreativitás, elfogadás, passzivitás. A horoszkópban elsősorban az otthont, a családot, gyakran az anyát, férfiak képletében pedig a nőt, a feleséget jelöli. Jin.
Az uralma alatt álló jegy: Rák

Merkúr
A Merkúr a logikus gondolkodás, a gondolatközlés, racionalizmus és kommunikáció bolygója, mutatja az írás- és a beszédkészséget. Utal a tanulási képességekre, közlésvágyra, kapcsolati készségekre, mozgásra és mozgásszervekre.
Az uralma alatt álló jegyek: Ikrek, Szűz

Vénusz
A Vénusz a harmónia, az érzelmek, az élet örömeinek bolygója így mutatja a gyönyör, a művészetek, a zene, a tánc, a szórakozás, s általában a szépség iránti fogékonyságot és érzéket. Női horoszkópban a fiatal nő énképe, a férfiéban a nőideál. „Fortuna minor”, kis szerencse.
Az uralma alatt álló jegyek: Bika, Mérleg

Mars
A Mars a férfiasság, motivációk, a hajtóerő, az akarat és a dinamikusság motorja. Szimbolizálja még a férfiak szexuális hajtóerejét is, női horoszkópban a férfiideál. A születésből kapott ösztönök, drive-ok (hajtóerők) jele, életerő-jelölő.
Az uralma alatt álló jegyek: Kos, Skorpió

Jupiter
"Fortuna major", a nagy szerencse bolygója a kiteljesedés, a kiterjedés bolygója, a racionalitáson túli szeretet, elfogadás jelölője. A felsőbb törvények, hit, életszemlélet, filozófia atyja.
Az uralma alatt álló jegyek: Nyilas, Halak

Szaturnusz
A Karma ura, a nagy tanító, a küszöb őre, az Idő maga. Akadályozó szerepe helyes megéléssel a tanulnivalók elsajátításához segít, így mutatja a rendet, fegyelmet, felelősségtudatot. Jó értelmezésben jelent minden élettapasztalat-jellegű erőt, mint bölcsesség, felelősségtudat, kitartás, lelkierő.
Az uralma alatt álló jegyek: Bak, Vízöntő

Uránusz
Korunk bolygója, a technika, a kommunikáció - forradalmi és szokatlan. Jelképezi a különcködést, az eredetiséget, a váratlan fordulatokat. Jelöli a saját korlátokhoz való viszonyt, a közösségi érzést.
Amely jegyben otthon van: Vízöntő

Neptunusz
A feloldódást, a tökéletes, önös érdekeken felülálló szeretet jelképe, a testen kívüli létezés, a szellem. A legmagasabb lelki fejlettség szimbóluma - krisztusi jelkép. Jelöli a különösen érzékeny pontokat, rámutat az álomvilágra és a fantáziára, misztikumra.
Amely jegyben otthon van: Halak

Plútó
A tömeg, a hatalom: a teljes pusztítást is tulajdonítják neki. Intellektuális bolygóként a teljes önátalakulás, újrakezdés, regenerálódási képesség atomtöltetű hajtóereje lehet – akár a megszállottságig.
Amely jegyben otthon van: Skorpió

Vissza az Asztrológiai Fogalomtár kezdő oldalára

Fogalomtár - Bolygók Üzenetei


Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
* Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
* Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.