GONDOLAT-KÖR: Cikkek és Írások

HOROSZKÓPOK:

Kalendárium és asztrológiai események


ASTROLOGIA © Imolai Judit - A csillagok és az álmok világa
Reményeket hoz 2022, a Jupiter Éve
Örömteli Új Esztendőt kívánok 2022-re!
Blog (horoszkóp képekkel):
https://imolaijudit.blog.hu/2021/12/23/a_jupiter_eve_2022_imolaijudit_asztrologus

AKI NAGYON SIET, KÉSŐBB VÉGZI DOLGÁT

Nagyon várjuk a Jupiter évét, és még egy kicsit várjunk is türelemmel. Az asztrológiai szemlélet szerint a Téli Napfordulótól számítjuk a telet, és el kell múljon majd három hónap még 2021-ből, a Szaturnusz évéből, és majd 2022. márciusban jön a Tavasz – igazából akkor lesz az asztrológiai új év. Az emberi számítású január elseje csillagfejtés nézőpontból nem annyira fontos, de kérésre és megszokásból azért megnézzük: hogy az emberek újélet kezdését így segíthessük. Tehát a január elsejét az az időperiódus foglalja magában, ami a Tél időszakát jelenti. 2021. december 21-én a telet baljóslatú bolygóállások jelzik: Vénusz-Plutó együttállás mutat akadozó örömforrásokat, Hold-Plutó szembenállás utal az embereket szorongató pénzügyi kötelmekre és viharfelhőkre, és a Szaturnusz-Uránusz kvadrát újra (harmadszor) kilátásba helyezi a bezárkózás-lezárások szükségszerűségét. Biztató erőforrás a Bak Nap és az erőben lévő Bak Merkur: hosszútávú megfontoltsággal, lépésről lépésre, türelmesen, az öntudatossághoz visszahúzódva lassan mégis sikerülhet megélni az időt és túlélni a telet. Asztrológusként azt mondom: lassan járj tovább érsz, az alapos dolgok vezetnek kiszámíthatóan előre. Némi fekete humorral élhetünk, ezt már féllábon is kibírjuk…Kitartás!

A REMÉNYEK ÉVE, 2022

A 2022. esztendőben az uralom lesz a vágyott cél és a kulcsfogalom: ez az év a vágyakról, reményekről, tömegvonzásról fog szólni. 2022. a Jupiter Esztendeje. A Jupiter (Zeusz), a „nagy szerencse” asztrológiai jelképe, az esztendőt a Halak zodiákus jegyben kezdi, itt szeretettel teljes és áradó, sodródó és növekedő, pozitív érzelmeket sugárzó a működése. Az előző évi Szaturnuszt a Jupiter váltja 2022-ben március 20-tól a nyugati asztrológiában. A szűkülés, a visszahúzódás, kínzó keretek, a szabályok bolygójának helyébe a remények, a bővülés, a bőség, az új lehetőségek planétája lép. Azonban a Jupiternek is vannak árnyoldalai! Figyelni kell a korlátlanság veszélyeire, a még terjedő koronavírus-járványra, a globális inflációra, a természeti katasztrófákra. A 2022-es évtől politikai átrendeződéseket is várunk. A 2022. Jupiter évét indító csillagképben a tavaszi Kos Nap mellett, a Halak Merkur-Jupiter-Neptunusz a jövőbe sodor minket, de a Vízöntő Mars-Vénusz-Szaturnusz a Bika Uránausszal kvadrátban viharos utazást ígér. A horoszkópot budapesti idővel számolva Szűz Ascendenssel látjuk, így egyrészt előre látjuk a tudatosság fontosságát, azonban az Ascendens ura Halak Merkur mégis a sodródás veszélyét vetíti előre: a kiváló elmék tudatossága és a tömegek érzelme csaphat kritikus módon össze.

A JÓSÁG MAGÁBAN HORDOZZA JUTALMÁT

A „Jupiter” uralkodói jelkép, asztrológiában a nagy szerencse, a „fortuna maior” jelölője. Mitológiai szimbólumai az ég, a bőségszaru, a villám, a sas, a bika, a hattyú, minden nagyon-nagy dolog. Jelképezi a határtalanságot, a tágulást, a növekedést, a gyarapodást, a lehetőségeket és a fejlődést. A fizikai természetben féme az ón, ásványa a jade, a vörös jáspis, színe a bíborlila, sötétvörös arannyal, gyümölcse az édes nagyszemű szőlő, a napsütötte hegyek, a nagy gazdag birtokok.
A 2022-es évet meghatározó Jupiter a Halak és a Kos zodiákus jegyben fog haladni, és a remény mellett problémák megoldására is kell számítani. Jupiter (más néven Zeusz) nagysága és képességei olykor túlkapásokba lendült át, jellemezte kontrollálatlan harag is, nem kevésbé az uralhatatlan vágyak. Magyarországon választások lesznek, miközben a járvánnyal és az inflációval és a klímaváltozással is küzdenünk kell – jó döntéseket kell hoznunk. A közéletben van valószínűség a populizmus megerősödésére, az április és a május konfliktus helyzeteket hoz, a választások után pedig gazdaságilag szűkös, lendületeket fékező időszak következik.

HA AZ ÉGRE NÉZEL, RÚTNAK TETSZIK A FÖLD

Jupiter az ég és a mennydörgés istene, szülei Szaturnusz és Rhea. A Szaturnusz-Jupiter családi viszony egy apa-fiú konfliktust takar: Szaturnusznak megjósolta, hogy gyermeke hatalmasabb lesz, emiatt megszülető gyermekeit sorra lenyelte. Jupitert emiatt édesanyja titokban szülte meg Kréta szigetén, és a fiú felnővén szembeszállt apja és apja gyilkos zsarnoksága ellen. Jupiter (Zeusz) az égi és földi gyermekek apja, a legnagyobb isten a római (görög) mitológiában. Uralmát jelzi, hogy habár volt felesége és tőle gyermekei, de alkalmi szerelmeiből más istennőktől, sok földi nőtől, sőt nőnemű állatoktól is születtek gyermekei. Rengeteg gyermeket nemzett, és a bőséget életigenlő uralkodó életmódjával is jelképezi.
Habár a Jupitert egyértelműen a jótékony bolygók között tartjuk számon, ne feledjük: az istenek az emberekhez hasonló gyarló vonásokkal is rendelkeztek. Ilyen személyiségi árny volt Jupiter jellemében a grandiózus szemlélet (sokat gondol magáról), a megalománia (mindenből hatalmas kell), az omnipotens tudat (hiszi, hogy mindenre képes), a birtoklás igénye, mindent akar, a csapodárság, a bujaság, a falánkság, és a hangulati ingadozások (büntetéseket oszt, villámokat szór).

AMIT SZABAD JUPITERNEK, NEM SZABAD A KISÖKÖRNEK

A járvány jövőre is velünk marad. Ha az ember nem az ég törvényei szerint él, akkor történik valami, ami sorsában tereli - hogy észbe kapjon, és megfelelő irányba fordítson az útján. Megtisztulási lehetőség például a Bibliában Noé és az özönvíz története, a Bábel tornyának összedőlése, a pusztító tűzvész és a járványok, - ezek mind lehetőségek a megtisztulásra. Az ember akkor kerül bajba, ha nem a jó elvek szerint és az isteni törvények szerint él. A természet jelei alapján a világon nagyon nagy a baj, amit mi nem érzünk eléggé át - rengetegen éheznek, jelentős a környezetszennyezés és kiapadnak erőforrásaink. A kertjeinkben érzékeljük, hogy nálunk is megjelent a dióburok-fúrólégy, a poloska és a leveleket károsító vírusok. Ugyanígy, az embert is támadja egy vírus, és ha túl leszünk rajta, akkor majd jön a következő! Tehát meg kell tanulnunk ezekkel együtt élni, és úgy használni erőforrásainkat, hogy ne használjuk ki a földet, a testünket, az immunrendszerünket. Az emberek egészségi állapota általánosságban rossz, emiatt a járvány erőpróbáiban időnként el kell fogadni, hogy van, amikor nincs segítség. A járványok tovább fogják kísérni az életet, nekünk pedig meg kell tanulnunk értéknek tartani az egészséget, karbantartani testünket, lelkünket, földünket. Keresnünk kell a saját hitünket, a magasabb értékeket. A covid-pandémia végigkíséri a 2022-es évünket is, és valamikor 2023 tavaszán cseng majd le. Számíthatunk az oltottak és oltatlanok közötti konfliktusokra, amelyben az értelem és az érzelem csap össze, a bonyolult elvek helyett a könnyen érthető érveket fogadja el a tömeg. A média különböző platformjai rendkívül sokrétűek, és nehéz bennük megtalálni azokat a tartalmakat, amelyek eligazítják az embert. Sok a szenzációhajhászás, ezek nem tisztázzák a dolgokat, hanem elválasztják és megosztják az embereket. Szükség van arra, hogy az emberek tudatosak legyenek, és a lelkiismeretük szerint döntsenek, de mindez nem könnyű az érdekek csatájában és a zavart keltő médiában.

HOL VOLTÁL, AMIKOR AZ ÉG ZENGETT?!

A Jupiter jelentése a születési horoszkópban utal a szülő-gyermek kapcsolódásra, a gyermek vágyott elfogadottságára a családban – ebből következően alakul majd ki az önelfogadás, önértékelés, önszeretet, tartás, méltóság. Minden embernek szüksége van olyan családi háttérre, ahol biztonságban van és szeretik, hisznek benne és támogatják. A születési horoszkóp jeleket mutat ezekre a körülményekre, milyen támogatást, karma-oldást kap az élettől. A tranzit idő horoszkópok Jupiter állásai megmutatják, hogy milyen lehetőségek érkeznek és a sors fejlődési alkalmait milyen formában hozza el az élet.
A Jupiter 2021-ben május 13-tól július 28-ig már járt a Halak zodiákusban, ez az évben enyhülést is hozott például járvány ügyekben és gazdaságilag is. 2021. december 29-től kezd újra Halak utat a Jupiter, itt halad május 9-ig. 2022. május 10-én a Jupiter a tüzes Kos zodiákusba ér, itt rendesen felpörgeti majd az eseményeket, az emberek jól elfoglalják magukat a véleményük hangos kifejezésével! De nem sokat halad a társadalom, szekere, mert 2022. július 27-től egy hátráló mozgás kezdődik el: a megkezdett dolgok leállnak, vagy két lépéssel hátrébb is kerülnek. 2022. október 28-án a Jupiter visszakerül a szelíd Halak jegybe, és alkalmunk lesz visszaemlékezni a korábban már tapasztalt megélésekre, tanulnunk kell a korábban látott élményekből. 2022. november 22-én végre majd helyére kerülnek a dolgok, az értékek megnyilvánulnak, a Jupiter direkt mozgással támogatja az igazi fejlődést. 2022. év végén egészen december 20-ig domicil (uralmi rangú) kozmikus helyzetben igen kedvező járással támogat minden fejlődési törekvést és szeretettel kapcsolatos emberi érzést. A pénzügyeket, fejlődést, önértékelést, reményteliséget, bizalmi ügyeket némiképp fékezi majd a 2022. július 28-től október 23-ig tartó retrográd (földről nézve hátráló) mozgás. Nem lesz tehát töretlen az optimizmus, de az alkalmakat megkapjuk – egyszer fent és egyszer lent ugyan, de sodródunk a jövő felé. Fejleszthető a hit, a hála, a derű, pozitív és követhető példaképek keresésével uralhatjuk a kézbentartott sorsunk. 2022-ben biztosan sokan választják az önismeret útját, és tanulnak a fejlődés érdekében.

AZ URASÁG BAJJAL JÁR

Jobb lenne takarékoskodni a pénzünkkel. Hiába Jupiter éve a 2022, mert június 5. és október 22. között a Szaturnusz, mint sorsbolygó, valamint július 28. és október 23. között a Jupiter, mint a lehetőségek planétája retrográd mozgásban lesz, ez pedig a pénzügyek tekintetében azt jelenti, hogy bevételek maradhatnak el, és a pénz sem ér annyit amennyit szeretnénk. Az embereknek most takarékoskodniuk kell, és úgy kell gazdálkodniuk 2022-ben, hogy ne engedjenek a vágyait követő, élveteg és költekező Jupiter csábításának. Asztrológusként nem javaslom a hitelfelvételt a következő évben, sőt, ha lehet, akkor a meglévő hitelek mielőbbi kiegyenlítése okos dolog lenne. A retrográd időszakban a szabályok nem fognak működni, a jó példák viszont követhetőek, ezért keressük magunk körül azokat, akiket hitelesnek látunk. A megtakarításainkat fektessük olyan dolgokba, amik előrevisznek, amik értékek, a jövőt szolgálják. 2022-ben példátlan inflációval kell számolnunk, azonban fejleszthetjük a tudatosságunkat, jól működhetünk az erőforrások jobb kihasználásával.

AMI AZ ÉGBEN KÖTTETETT, EMBER NEM VÁLASZTJA SZÉT

A kapcsolatok alapja a szeretet lesz. A Jupiter, az isteni szövetségek és a szentségek bolygója 2022. december végéig a Halakban, a szeretet zodiákusában fog járni. 2022-ben sok olyan kapcsolat születik, amelynek alapja a szeretet, a szíven keresztüli vonzalom, az érzelmekkel történő kapcsolódás lesz. A már meglévő működő kapcsolatok bízhatnak az elrendeltettségben, és azok fognak jól működni, amelyekben univerzális szeretet van. A Vénusz a 2021. december 21-i téli napfordulót és az újévet a Bak zodiákusban és ráadásul retrográd mozgással kezdi, nem jelent jót sem a pár-, sem az üzleti kapcsolatokban. De mielőtt a felek válogatott bántásokat vágnának a másik fejéhez, keressenek külső segítséget, vagy inkább legyenek csendben, és várják meg, amíg az idő kúrálja a felfokozott konfliktushelyzeteket. Ez a kommunikációs szempontból nehéz idő 2021. december 19-től 2022. január 28-ig tart, és a kérdéseinken ebben az időben az elmúló idő és a türelmes várakozás is segíthet. Mivel Jupiter egy nagyon termékeny isten, az egymásnak rendelt kapcsolatok működni fognak, és várhatóan a gyermekszületések száma is növekedni fog.
Különösen jövő év márciusától, és április-májusban van szükség sok türelemre a kapcsolatokban. Érdemes akár szakemberhez is fordulni azoknak, akik végképp nem tudják kezelni a problémákat. A révbe jutott kapcsolatok működhetnek a közös rutin, a monotonitás segítségével ebben az időszakban, ahol pedig nem működik, ott keressük a közös értékeket. A rázós időszakok döntést is hozhatnak: szükség esetén legyünk önállóak, és kezdjünk új életet - ez leginkább az átszerveződő üzleti életben lesz jellemző. Tavasztól a médiaipar, a könyvkiadás és a művészeti ágak élhetnek meg megrázkódtatásokat ebben az időszakban.

A LEGNAGYOBB KINCSEK 2022-ben

Aki váltásra kényszerül, az törekedjen a hitelességre, mert az lesz az egyik legnagyobb kincs 2022-ben. Termékek tekintetében a vízzel, az élelmiszerrel, az energiával érdemes majd foglalkozni, és fejlesszük az értékeinket, a személyes időbeosztásunkat, egészségünket. A tudatosság a kulcs, az önismeret az alap - így lehet biztató a jövő.

BOLDOGSÁGOS SZÉP ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

Ragyogjanak Rátok a csillagok. Szeretettel:
Imolai Judit Asztrológus
Telefon: +36 209462293
2021.12.24.

ASTROLOGIA © Imolai Judit - A csillagok és az álmok világa


További cikkek és írások az astrologia.hu oldalain:

Ragyogó évet, BUÉK!
Ragyogó évet, BUÉK!

2024. a Nap Éve
»»» tovább olvasom ... 2024.01.01.

2023. a Mars Éve lesz
2023. a Mars Éve lesz

Újévi Horoszkóp, asztrológiai elemzés
»»» tovább olvasom ... 2023.01.02.

2022. Nyári Előrejelzés
2022. Nyári Előrejelzés

Itt nyílik a Blog horoszkóp képekkel és Holdnaptárral https://imolaijudit.blog.hu/2022/07/04/nyarihoroszkop2022imolaijudit
»»» tovább olvasom ... 2022.07.04.

Boldog Új Évet, 2021!
Boldog Új Évet, 2021!

A Szaturnusz esztendejére készülünk
»»» tovább olvasom ... 2020.12.30.

Itt a vége, készülünk az év végére
Itt a vége, készülünk az év végére

Téli horoszkóp 2020.
»»» tovább olvasom ... 2020.11.28.

Járványügyi helyzet: 2020. november 10.-től
Járványügyi helyzet: 2020. november 10.-től

Dolgozunk, egyéni konzultációk vannak
»»» tovább olvasom ... 2020.11.12.

Őszi horoszkóp, 2020. negyedik negyedév
Őszi horoszkóp, 2020. negyedik negyedév

Maszk mögött a szépség, közeleg a szükség
»»» tovább olvasom ... 2020.10.03.

Nincs
Nincs

Oktatás, Felnőttképzés 2020.szept.1.-től
»»» tovább olvasom ... 2020.09.01.

Újra van SZEMÉLYES konzultáció
Újra van SZEMÉLYES konzultáció

2020. június közepétől már újra lehet hagyományosan találkoznunk!
»»» tovább olvasom ... 2020.06.14.

Nyári asztrológiai prognózis 2020
Nyári asztrológiai prognózis 2020

Tudunk-e nyaralni az idén?...
»»» tovább olvasom ... 2020.05.20.

Távolságban maradok, kellemes Húsvétot kívánok
Távolságban maradok, kellemes Húsvétot kívánok

Szenvedés és feltámadás
»»» tovább olvasom ... 2020.04.08.

Tavasz 2020
Tavasz 2020

Horoszkóp elemzés és karantén életmód tanácsok
»»» tovább olvasom ... 2020.03.27.

Koronavírus helyzet
Koronavírus helyzet

Online dolgozom mostantól, csoport nincs
»»» tovább olvasom ... 2020.03.16.

Elakadások, válság, koronavírus
Elakadások, válság, koronavírus

Szimbólumok és jelképek
»»» tovább olvasom ... 2020.03.02.

Válság és változás
Válság és változás

2020 csillagai, video (egyórás)
»»» tovább olvasom ... 2020.01.10.

2020. a Hold Éve
2020. a Hold Éve

Évtervezés
»»» tovább olvasom ... 2020.01.04.

December
December

Telihold és Luca
»»» tovább olvasom ... 2019.12.11.

Érdekel-e egy új élet?
Érdekel-e egy új élet?

Újhold, és a most kézzelfogható remény
»»» tovább olvasom ... 2019.08.30.

Asztrológia régen és az idén
Asztrológia régen és az idén

A Merkur Éve és 2019, video:
https://youtu.be/7d7tq7QFXrI
»»» tovább olvasom ... 2019.01.14.

2019. élő adások időpontjai
2019. élő adások időpontjai

BUÉK! A januárt ajándék tudással kezdjük
»»» tovább olvasom ... 2018.12.31.

2019.
2019.

A Merkur Éve hamarosan...
»»» tovább olvasom ... 2018.12.17.

Közeleg az új év.
Közeleg az új év.

Mi vár, mit vársz? A Merkur éve
»»» tovább olvasom ... 2018.12.05.

Nyári Tranzitok 2018.
Nyári Tranzitok 2018.

Indul a tervezés, érdemes számolni.
»»» tovább olvasom ... 2018.06.04.

Adatkezelés 2018. május 25. GDPR
Adatkezelés 2018. május 25. GDPR

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat Tájékoztató
»»» tovább olvasom ... 2018.05.24.

Horoszkóp és jobb döntések
Horoszkóp és jobb döntések

Tavaszi változások: karrier és párkapcsolat
»»» tovább olvasom ... 2018.04.04.

Tavaszváró Újhold
Tavaszváró Újhold

Apályból lesz új élet és növekedés
»»» tovább olvasom ... 2018.03.14.

Mi a saját Utad?
Mi a saját Utad?

Az elindulás, újjászületés ideje
http://imolaijudit.com/Konzultáció/UT_ujjaszuletes_tervezes
»»» tovább olvasom ... 2018.02.16.

2018. horoszkópja
2018. horoszkópja

Élő video adás
»»» tovább olvasom ... 2018.01.07.

Kívánok mindent, csupa csupa boldogat
Kívánok mindent, csupa csupa boldogat

Új év, új örömök
»»» tovább olvasom ... 2018.01.03.

Viszlát 2017, jöjjön hát a 2018
Viszlát 2017, jöjjön hát a 2018

Áldott Karácsonyt és szép Új Esztendőt
»»» tovább olvasom ... 2017.12.24.

Őszi csillagok
Őszi csillagok

Megérzed a bőrödön a változásokat
»»» tovább olvasom ... 2017.10.18.

Idő van!
Idő van!

Szeptemberi csillagok
»»» tovább olvasom ... 2017.08.27.

KI LESZEK gyermekrajz játék
KI LESZEK gyermekrajz játék

A játékban részvevők ajándékot kapnak
»»» tovább olvasom ... 2017.08.16.

Sorskereked merre halad?...Tervezned kell.
Sorskereked merre halad?...Tervezned kell.

(+36)209462293, leggyorsabban itt tudsz bejelentkezni.
»»» tovább olvasom ... 2017.07.23.

Klasszikus Asztrológia csoport, 2017 július 10-14.
Klasszikus Asztrológia csoport, 2017 július 10-14.

A nyári tanfolyamra megnyílt a jelentkezési lehetőség
»»» tovább olvasom ... 2017.05.25.

Májusi eső aranyat ér
Májusi eső aranyat ér

A szorgalom pedig kifizetődik
»»» tovább olvasom ... 2017.05.04.

Tavaszi energiák
Tavaszi energiák

Tisztulj meg, és új életet kezdesz.
»»» tovább olvasom ... 2017.04.04.

Újratervezés
Újratervezés

Az újrakezdés receptjének 10 hozzávalója
https://www.facebook.com/events/1816524461961191/
»»» tovább olvasom ... 2017.01.17.

BUÉK 2017! Van választásunk, új év új élet.
BUÉK 2017! Van választásunk, új év új élet.

Újévi hírek, horoszkóp elemzés és rendezvények
»»» tovább olvasom ... 2017.01.01.

Holdnaptár2017  elővásárlási akció
Holdnaptár2017 elővásárlási akció

Nálam jól jár, aki gondos, rendes és előrelátó
»»» tovább olvasom ... 2016.11.13.

Őszi Csillagok
Őszi Csillagok

...és horoszkópos előrejelzések, friss rendezvények
»»» tovább olvasom ... 2016.11.02.

Indul az ŐSZ
Indul az ŐSZ

A nagy visszatérés ideje, SZEPTEMBER
»»» tovább olvasom ... 2016.09.04.

Nyár, Ikrek hava, 2016. június
Nyár, Ikrek hava, 2016. június

Meleg idő, vakító napfény
»»» tovább olvasom ... 2016.05.31.

Tavaszi horoszkóp
Tavaszi horoszkóp

Most indul minden! ...mit kezdesz Magaddal?
»»» tovább olvasom ... 2016.03.31.

Csillagos foglalkozások
Csillagos foglalkozások

Programok, tanfolyamok 2016. februártól
»»» tovább olvasom ... 2016.02.01.

Mikulástól Karácsonyig
Mikulástól Karácsonyig

...amit a hitről tudni kell. https://youtu.be/PAncJE3IjDA
»»» tovább olvasom ... 2015.12.08.

ImolaiJudit Webshop
ImolaiJudit Webshop

A Holdnaptár2016 kapható!:- http://imolaijudit.com/
»»» tovább olvasom ... 2015.11.21.

Az igazi ősz titokzatos változása
Az igazi ősz titokzatos változása

Átáll az idő: a SKORPIÓ hónap horoszkópja
http://imolaijudit.blog.hu/2015/10/20/figyeljunk_a_jelekre
»»» tovább olvasom ... 2015.10.24.

Mit ígérnek a csillagok
Mit ígérnek a csillagok

Heti előrejelzés
»»» tovább olvasom ... 2015.09.28.

2015. őszi téli asztrológia, klubok, programok
2015. őszi téli asztrológia, klubok, programok

Asztrológia Iskola, Herba-Klub, Holdnaptár-Kör, Kapcsolat-Klinika ÓRAREND és helyszín címek
»»» tovább olvasom ... 2015.09.13.

Asztrológia Iskola,  minden tudás alapja
Asztrológia Iskola, minden tudás alapja

Asztrológia, Symbolon, Tarot tanfolyamok
Most indul az őszi iskola: időben csatlakozz!
»»» tovább olvasom ... 2015.09.07.

Találkozzunk a Vegetáriánus Fesztiválon
Találkozzunk a Vegetáriánus Fesztiválon

Búcsúztatjuk a nyarat, frissen kezdjük az őszt
»»» tovább olvasom ... 2015.08.10.

Árnyékos és szép napok
Árnyékos és szép napok

2015. augusztusi horoszkóp
»»» tovább olvasom ... 2015.08.02.

TAROT
TAROT

Párbeszéd a Sorssal: kétnapos foglalkozás
»»» tovább olvasom ... 2015.07.09.

Programok 2015. Nyár, Ősz
Programok 2015. Nyár, Ősz

Asztrológia - Horoszkópkészítés, Herbálasztrológia, Holdnaptár foglalkozások, Symbolon, Tarot csoportok indulnak! Jelentkezés: 20/9462293
»»» tovább olvasom ... 2015.06.29.

Nyár, Új Élet
Nyár, Új Élet

Itt az alkalom, hogy a jövőt szebbnek írjuk le.
https://youtu.be/5_njqdHkYrU
»»» tovább olvasom ... 2015.06.16.

Személyes tanácsadás, konzultáció
Személyes tanácsadás, konzultáció

Sorselemzés, Egyéni beszélgetés,
Problémás ügyek rendbetétele
»»» tovább olvasom ... 2015.04.21.

Napfogyatkozás
Napfogyatkozás

A fény-jelenség szimbólumai,
a sors misztikus üzenetei
Okkult jósértékű Holdszimbólumok
»»» tovább olvasom ... 2015.03.20.

Napi boldogság, az idő élménye
Napi boldogság, az idő élménye

Szemléletformáló olvasmányok, írásaim:
http://www.imolaijudit.blog.hu
»»» tovább olvasom ... 2015.03.15.

Kapcsolatok - a VÍZÖNTŐ
Kapcsolatok - a VÍZÖNTŐ

Szeresd a Szabadságot. A Magadét és az Övét
»»» tovább olvasom ... 2015.01.23.

2015. Február
2015. Február

A VÍZÖNTŐ Hava, a Karnevál
»»» tovább olvasom ... 2015.01.19.

A Hold segít az életmódváltoztatásban
A Hold segít az életmódváltoztatásban

Könnyebben fogyhatsz is a csökkenő Holddal
»»» tovább olvasom ... 2015.01.07.

Kapcsolatok - a BAK
Kapcsolatok - a BAK

Ha Bak hölgy vagy, esetleg ismersz egy Bakot ...így légy boldog
»»» tovább olvasom ... 2015.01.06.

2015. Január
2015. Január

A BAK hava
Holdnaptár
»»» tovább olvasom ... 2015.01.06.

Horoszkóp a 12 Zodiákusnak
Horoszkóp a 12 Zodiákusnak

Ajándékom szeretettel küldöm
»»» tovább olvasom ... 2015.01.02.

2015. Újév
2015. Újév

A Jupiter Éve
»»» tovább olvasom ... 2015.01.01.

Szilveszteri csillagok 2014.
Szilveszteri csillagok 2014.

Hogyan búcsúztassuk szerencsésen az óévet
»»» tovább olvasom ... 2014.12.30.

Mit ajándékozzunk Karácsonyra
Mit ajándékozzunk Karácsonyra

Ajándékötletek a tizenkét zodiákusnak
»»» tovább olvasom ... 2014.12.11.

Minden jó, ha jó a vége
Minden jó, ha jó a vége

Karácsonyi Horoszkóp
»»» tovább olvasom ... 2014.12.09.

Találkozunk?
Találkozunk?

Természetgyógyász Karácsonyi Fesztivál
2014. december 7. vasárnap
»»» tovább olvasom ... 2014.11.29.

Engedd el
Engedd el

Vannak gyümölcsök, melyeket soha nem szedünk le...
»»» tovább olvasom ... 2014.11.16.

Teremtő gondolat
Teremtő gondolat

Amit a MÁGIÁRÓL tudni kell

http://youtu.be/-xYeAxz62bM

Telihold bőségvarázslat
»»» tovább olvasom ... 2014.11.06.

Belső Béke
Belső Béke

Új élet, új fények kezdődhetnek… talán, holnap.
Ma még a sötétnél járunk.
2014. őszi horoszkóp, Skorpió hava
»»» tovább olvasom ... 2014.10.23.

Meditáció
Meditáció

Belső Béke
MEDITÁCIÓ

Youtube: http://youtu.be/BGBboX7YnII
»»» tovább olvasom ... 2014.10.23.

Fehéren, feketén
Fehéren, feketén

Igen vagy Nem? http://youtu.be/NK-4k0mlHJg
»»» tovább olvasom ... 2014.10.15.

Ősz, ami szebb is lehetne
Ősz, ami szebb is lehetne

Te milyen mélyre mész azért, hogy szeressenek?
»»» tovább olvasom ... 2014.09.23.

Őszi csillagok
Őszi csillagok

Álmodozunk, álmodozunk?...
»»» tovább olvasom ... 2014.09.08.

Szerencsés csillagzat
Szerencsés csillagzat

Bőséget szeretnél?
A Szerencse jelei szabad szemmel láthatók.
Meglátod-e?!
»»» tovább olvasom ... 2014.08.18.

Requiem a Mesterért
Requiem a Mesterért

Robin Williams, a lélekgyógyító színész-tanár
a holt költőkhöz tért meg
»»» tovább olvasom ... 2014.08.13.

Skorpióban a Mars
Skorpióban a Mars

Azt hiszem, most lesz jó varázsolni
»»» tovább olvasom ... 2014.07.25.

A Jupiter nagyságos hatalma
A Jupiter nagyságos hatalma

A Hit, Remény, Szeretet bolygója
az Oroszlán királyi jegyében
»»» tovább olvasom ... 2014.07.23.

Az Oroszlán zodiákus hava
Az Oroszlán zodiákus hava

Döbbenetes energiák közelednek.
Jót hoznak vagy veszedelmet?!
»»» tovább olvasom ... 2014.07.23.

MEGMUTATOM, KI FÉLHET A NYÁRTÓL
MEGMUTATOM, KI FÉLHET A NYÁRTÓL

Megnéztem a sötét Hold horoszkópját
»»» tovább olvasom ... 2014.06.27.

Megáll az ész, visszafordul az Értelem
Megáll az ész, visszafordul az Értelem

Nehéz Telihold nap után,
még három bonyolult hét közeleg.
VÁLTOZTASD MEG A TERVEIDET IDŐBEN!
»»» tovább olvasom ... 2014.06.13.

Hatalom és kreativitás
Hatalom és kreativitás

Uránuszi helyzetkép:
Választás 2014.
(Politikai pszichopatológia)
http://youtu.be/EmfHx-AsvSA
»»» tovább olvasom ... 2014.05.24.

Tavaszutó
Tavaszutó

A Húsvét felébreszti a reményeket!...
de árnyék vetül a gazdagodás reményeire.
»»» tovább olvasom ... 2014.04.19.

ROSSZ IDŐ, NYOMASZTÓ HANGULAT
ROSSZ IDŐ, NYOMASZTÓ HANGULAT

KAPCSOLATI FESZÜLTSÉGEK
Áprilisi Holdfogyatkozás a Mérleg Jegyben
»»» tovább olvasom ... 2014.04.14.

Mit ígérnek a csillagok 2014. Tavaszra
Mit ígérnek a csillagok 2014. Tavaszra

2014. Tavaszi Horoszkóp:
Asztrológiai Előrejelzés (video)
http://youtu.be/Uaz-yLPD8aQ
»»» tovább olvasom ... 2014.03.24.

2014. Tavasz
2014. Tavasz

Tavasz, fény, jó idő
A KOS havával elkezdődik a zodiákus új életkör
»»» tovább olvasom ... 2014.03.18.

Életmód Kalendárium, Horoszkóp 2014.
Életmód Kalendárium, Horoszkóp 2014.

A 2014. esztendő legfontosabb táblázatai,
Szerelmi Horoszkóp, Holdnaptár,
video, olvasnivalók, programok
»»» tovább olvasom ... 2014.01.19.

Boldog Új Évet 2014
Boldog Új Évet 2014

Boldog, sikeres új évet
a Szaturnusz esztendejére, 2014-re!
»»» tovább olvasom ... 2013.12.31.

Holdnaptár 2014.
Holdnaptár 2014.

Kapható! elixirbolt.hu
»»» tovább olvasom ... 2013.11.05.

2013. Őszi Programok
2013. Őszi Programok

Egészség, önismeret, tudás- és képességfejlesztés
KONZULTÁCIÓK ÉS TANFOLYAMOK 2013. Ősz-Tél
»»» tovább olvasom ... 2013.10.04.

DERŰRE BORÚ
DERŰRE BORÚ

Őszi kilátások

Asztrológiai előrejelzés
Programok
»»» tovább olvasom ... 2013.09.11.

ÚJ ÉLETMÓD, Fenntartható Élet!
ÚJ ÉLETMÓD, Fenntartható Élet!

ÚJHOLD a SZŰZ jegyben:
2013.szeptember 5. 12:45
Hold a Szűz jegyben:
2013. szeptember 4. 11:45-től szept.6. 20:14-ig.
»»» tovább olvasom ... 2013.09.05.

Macska az esőben
Macska az esőben

Olvasnivaló: Nyári napokra...

Ernest Hemingway írása szól a nőről, a macskáról,
a párkapcsolatról, és a sóvárgó szeretetvágyról...
»»» tovább olvasom ... 2013.07.02.

ÖZÖNVÍZ ÉS SORSFORDULÓ
ÖZÖNVÍZ ÉS SORSFORDULÓ

Tisztít vagy elmos a víz?!
ÚJHOLD az IKREK jegyben: 2013. június 8.
JUPITER a RÁK jegybe ér: 2013. június 26.
»»» tovább olvasom ... 2013.06.10.

NYÁRI CSILLAGOS PROGRAMOK
NYÁRI CSILLAGOS PROGRAMOK

Új ritmusok 2013. Nyár
»»» tovább olvasom ... 2013.05.30.

NŐI VARÁZS
NŐI VARÁZS

Átváltozás, női boldogság
Előadás és csoportjáték foglalkozás
2013. május 25. 14-17h
»»» tovább olvasom ... 2013.05.23.

Humán Tanácsadás lesz:
Humán Tanácsadás lesz:

A Budapesti Gazdasági Főiskolán
2013. április 23-24-én 10-16h

Karrier - Munka - Életút tervezés személyes adottságok alapján
»»» tovább olvasom ... 2013.04.16.

Erő vagy Erőszak
Erő vagy Erőszak

Nagy különbség van a Harmónia és a Harc között.
TELIHOLD a MÉRLEG jegyben: 2013. március 27.
»»» tovább olvasom ... 2013.03.27.

Havas Tavasz
Havas Tavasz

Hull a hó, csak hózik,
A NYUSZI IS FÁZIK
»»» tovább olvasom ... 2013.03.26.

Igazi asztrológia, személyes konzultáció
Igazi asztrológia, személyes konzultáció

TAVASZKEZDÉS, ÚJ ÉLET TERVEZÉS
Hogyan készül a személyes horoszkóp?
Mit néz meg az asztrológus?
http://www.femina.hu/ezo/videogaleria/mit_nez_meg_az_asztrologus
»»» tovább olvasom ... 2013.03.19.

Jin Jang jelképek
Jin Jang jelképek

Jósművészetek:
Párbeszéd a sorssal


2013. márc.2. 14-17h
Bhakti Kutir (1073 Budapest, Barcsay u. 10.)
»»» tovább olvasom ... 2013.02.18.

KERESD A NŐT
KERESD A NŐT

TAVASZVÁRÓ NŐI FOGLALKOZÁSOK INDULNAK!
»»» tovább olvasom ... 2013.02.08.

SZABADSÁGVÁGY
SZABADSÁGVÁGY

'Ami sok, az sok!'

Az Uránusz személyes teret igényel a héten.
2013. február 2-10.
»»» tovább olvasom ... 2013.02.05.

Szomszéd kertben friss a szép gyep
Szomszéd kertben friss a szép gyep

TÜKÖR - KÉP
(Szín - játék)
Foto, Vers: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2013.01.28.

Színezd át az életed
Színezd át az életed

VÍZÖNTŐ hava:
Az Üres Tér 2.: -
Az 'Újélet'-teremtő idők
»»» tovább olvasom ... 2013.01.21.

Még mindig pihenés
Még mindig pihenés

Az Üres Tér

KAPCSOLAT-BOLYGÓK
a szabadság rabságában és a magány szabadságában
»»» tovább olvasom ... 2013.01.13.

Téli álom
Téli álom

A nyolc fenyő
Akvarell, vers: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2013.01.10.

Horoszkóp 2013.
Horoszkóp 2013.

Álom-esztendőbe léptünk: a Hold Éve

Mit ígérnek a csillagok?
Asztrológiai előrejelzés a teljes évre
»»» tovább olvasom ... 2013.01.09.

A magyar oktatási rendszer
A magyar oktatási rendszer

MEGNÉZTEM KLEBELSBERG
életrajzát és horoszkópját.
»»» tovább olvasom ... 2013.01.06.

BOLDOG Új Évet!
BOLDOG Új Évet!

2013. - A Hold Éve
'BOLDOGASSZONY'
Kép és Vers: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2013.01.02.

Ha bőséget szeretnénk...
Ha bőséget szeretnénk...

...keressük a Hold fényében!
RÁK TELIHOLD idő segít a teremtésben.
"VIRÁGZÓ HOLD" Akvarell: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.12.27.

Ajándékidő az astrologia.hu-n!
Ajándékidő az astrologia.hu-n!

Kiskarácsony, Nagykarácsony,
mi lesz az én ajándékom?


JÁTSSZUNK, egy 2013-as Holdnaptárért!
»»» tovább olvasom ... 2012.12.24.

Karácsonyi Horoszkóp 2012
Karácsonyi Horoszkóp 2012

Boldog Ünnepeket kívánok,
Áldott Karácsonyt, és Sikeres Új Esztendőt!
Szeretettel:
Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.12.18.

Luca - nap
Luca - nap

VARÁZSOLJUNK FÉNYT, JÓSOLJUNK MAGUNKNAK SZEBB JÖVŐT!
Mit várhatunk a jövő évtől?
Megtudjuk, ha elkészítjük a SAJÁT LUCA Naptárunkat!
»»» tovább olvasom ... 2012.12.13.

A Sötét Hold titka
A Sötét Hold titka

HOLD a NYILAS jegyben:
2012. december 11.23:23-tól december 13. 22:44-ig.
NYILAS ÚJHOLD:
2012. december 13. (9:45Bp.)

A SZENDERGŐ HOLD. Akvarell: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.12.12.

Holdnaptár 2013
Holdnaptár 2013

HOLDNAPTÁR 2013.
Írója: Imolai Judit Asztrológus
Kiadója: Lizzy Card Papír Kft.
»»» tovább olvasom ... 2012.12.07.

A Tudás Fája
A Tudás Fája

HOLD az IKREK jegyben:
2012. november 28. 1:59-től november 30. 14:56-ig.

IKREK HOLDFOGYATKOZÁS:
2012. november 28. (15:46 Bp.)

Tölgy Teliholdnál, Akvarell: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.11.27.

Sorskerék
Sorskerék

IDŐKÜLLŐ

Akvarell: Imolai Judit
Vers: Imolai Judit
/részlet: a "Holdvirágos csillagálmok"-ból/
»»» tovább olvasom ... 2012.11.11.

A Narancs, a Hold, a Macska, és a Pillangó
A Narancs, a Hold, a Macska, és a Pillangó

- Bőségteremtő színmágia –
Vers, Akvarell, Foto: Imolai Judit
(2012. október 29., Bika Telihold)
»»» tovább olvasom ... 2012.10.29.

Megjelent a HOLDNAPTÁR 2013.
Megjelent a HOLDNAPTÁR 2013.

A HOLD nyelve segít, hogy megértsük a titkok világát
Lélek, Nőiség, Tudatalatti, Test-Lélek Harmónia
»»» tovább olvasom ... 2012.10.02.

Az Igazság Útjai: Eklipszek 2012. nyár elején
Az Igazság Útjai: Eklipszek 2012. nyár elején

Az okkult szimbólumok minden segítséget megadnak ahhoz, hogy eligazodjunk a sors sötét útvesztőiben is.
»»» tovább olvasom ... 2012.06.09.

RÉGI ÁLMOKBÓL: ÚJ REMÉNYEK!
RÉGI ÁLMOKBÓL: ÚJ REMÉNYEK!

Az Újhold fantáziája mesés távlatokat nyit. HALAK Hold időszak: 2012. február 21. 18:32 – február 24. 3:49-ig
»»» tovább olvasom ... 2012.02.23.

Hideg az idő, KARMÁRA nevelő
Hideg az idő, KARMÁRA nevelő

MOST változtathatsz a megírt dolgokon. Muszájból vagy önként? – Csupán ezt döntheted el. Cselekedj. A SZATURNUSZ 2012. február 8-tól retrográd (a Mérleg zodiákus 29. fokától), 2012. június 25-ig (a Mérleg jegy 22. fokáig).
»»» tovább olvasom ... 2012.02.08.

A CUKI CICÁK éjjelein ess a talpadra, az Igazi Nők ideje jön
A CUKI CICÁK éjjelein ess a talpadra, az Igazi Nők ideje jön

Hold az Oroszlán jegyben: 2012. február 6. 14:25-től –január 8. 18:33-ig. TELIHOLD az Oroszlán jegyben: 2012. február 7. (22:55)
»»» tovább olvasom ... 2012.02.07.

Cicabosszantó idők - hízol, vagy gazdagodsz?!
Cicabosszantó idők - hízol, vagy gazdagodsz?!

Izgalmas „Cicabosszantó” időkben, ha nem vigyázol, egy kicsit idegeskedsz..., vagy meghízol...
De ha okos vagy, akár gazdagodhatsz is! Mit szeretnél teremteni?
Növő Hold időszak: 2012. január 26-tól – február 6-ig
»»» tovább olvasom ... 2012.02.04.

Állj csak meg! Lassíts. A MARS 2012. január 24-től retrográd
Állj csak meg! Lassíts. A MARS 2012. január 24-től retrográd

Hopp! Állj csak meg! Lassíts. Nem felejtettél el valamit?!
Végzetes következményeket előzhetsz meg még mindig...
...ha az Egód helyett, most inkább valami mást használsz.
Nos, hol tartod a Belső Erőd? A MARS 2012. január 24-től retrográd (a Szűz zodiákus 23 fokától), 2012. április 14. (a Szűz jegy 3 fokáig).
»»» tovább olvasom ... 2012.02.03.

A Merkúr éve
A Merkúr éve

KÖSZÖNÖM, HOGY 2011-ben velem tartottál, és VÁRLAK 2012-ben is!

A MERKUR évének horoszkópjában azt láttam: számos találkozási lehetőségünk lesz-:)

Boldog lelki életet és gyümölcsöző anyagiakat kívánok!
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.

Telihold 2012. január 9.
Telihold 2012. január 9.

NÉZZ AZ ÉGRE, AZ EZÜST FÉNYRE
Van kéznél gyertyád, kártyád, holdköved? Most sokat tehetsz lelki békédért, a harmóniáért.

Hold a Rák jegyben: 2012. január 7. 22:06-tól –január 10. 5:30-ig.
RÁK TELIHOLD: 2012. január 9. (8:36)
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.

Fogyó Hold 2012. január 10. -tól  január 22.
Fogyó Hold 2012. január 10. -tól január 22.

MOST minimum TÍZ DOLGOT TEHETSZ,
hogy életed könnyebb legyen,
de legalább három ötletet azonnal próbálj ki.

Vajon mitől szeretnél elválni, mitől szabadulnál meg szívesen?
Fogyó Hold időszak: Teliholdtól Újholdig - 2012. január 10 – január 22.
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.

Újhold 2012. január 23.
Újhold 2012. január 23.

Most SZABAD és KÖNNYŰ lehetsz!
Vonulj vissza, gondolkozz el, légy spontán, ösztönös, kreatív. ÚJ ÖTLETED támadhat, hogyan alkoss valamit, ami a JÖVŐD. Miről álmodnál?

ÚJHOLD: 2012. január 23. 8:40 Bp.
Hold a Vízöntő jegyben: 2012. január 23. 3:54 – január 25. 10:12-ig
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.


ASTROLOGIA © Imolai Judit - A csillagok és az álmok világa

Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
* Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
* Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.