Karma Asztrológia

Karma-Asztrológia

Sorselemzés

Karmikus leckék nyomában: egyéni személyes sorselemzés
(Konzultáció, tanácsadás)

Karma Asztrológia
» Önismereti Program «
Karma Asztrológia
» Karma Asztrológia «


Karma Asztrológia

A személyes horoszkóp alapján történő vizsgálódás objektív segítség olyan helyzetekben, mint az életút kilátásainak - múlt és jövő - megértése, pályaválasztás, pályakorrekció, betegségek lelki háttere, párkapcsolati tervezés vagy gondok megoldása, gyermektervezés, nevelési kérdések, karmikus gondolatok feldolgozása (találkozások, duálok, reinkarnációk, halálesetek, földi feladatok).

A születési horoszkóp a földre született ember kozmikus ujjlenyomata. Senki másra sem vonatkozhatnak ugyanezek a hatáskombinációk, hacsak nem született ugyanabban a pillanatban és pontosan ugyanazon a helyen, mint a horoszkóp tulajdonosa. Amikor megszületett, naprendszerünk bolygóinak mindegyike a zodiákus egy meghatározott pontján állt - a horoszkópban tükröződnek ezen hatások, amelyek a bolygók, a jegyek és a házak összességeként hatnak a szülöttre, a személyes tulajdonságokra.
Az asztrológia úgy tartja: a tudatalatti sincs elrejtve. Az elemzések egy általános megközelítést nyújtanak a motivációk, erősségek, gyengeségek megértéséhez, amelyek adottságokként formálják az életet: alkalmazhatók meditációs olvasmányként, eszközként ahhoz, hogy szellemi gondolatadóként a személyes célok jobban áttekinthetők legyenek az ember személyiségére vonatkozóan életében, hivatásában, kapcsolataiban. Megcáfolhatatlan karmikus összefüggés: ahogy fent, úgy lent - a nagy rendszerben minden kis rész tükörkép, a bolygók leírásával egy újszülött jelleme is kozmikus ujjlenyomatként rajzolódik ki, és egy esemény megtörténésének pillanatából is kiolvasható annak kimenetele, jövője, sikere.
Ha konkrét kérdéseink vannak és a szokásos logikus gondolkozás nem volt elég a válaszokhoz, akkor a sorselemzés, asztrológiai karma konzultáció, személyes tanácsadás lesz szükséges a kérdések megválaszolására. Pontos válaszokhoz majd pontos születési horoszkópot kell készíteni, vagy az események, kilátások képletét kell pontosan elemezni. A karma-asztrológiában a leghitelesebb eredményeket a lélekből kiinduló feldolgozási módszerek, pszicho-asztrológia hozzák: a kulcsfontosságú különbség a nézőpont, amely itt a BELSŐ KÖZÉPPONT, kötődve a MAGASABB SPIRITUALITÁSHOZ. Munkánk célja nem önmagában a horoszkópok fejtegetése, és bizonyítások sorozata mely szerint az asztrológia "működik", hanem a lelki folyamatok segítése az önmegvalósítás, a belső transzformációk útján! Fel kell dolgozni az asztrológiai tükrökből megmutatkozó utakat - segít az értelmező beszélgetés (kognitív terápia, dinamikus pszicho-foglalkozás), a csoportfoglalkozások, a szituációk átélése, dramatizálás. Sok ember hiszi azt tévesen, hogy az asztrológia túl meghatározó avagy eleve elrendel - a tény az, hogy örökölt tulajdonságainkon és kapott feladatainkon túl mi magunk felelünk azért, amivé válunk. A karma-asztrológia arra tanít, hogy az élet olyan, amilyennek megéljük: ezoterikus fejlettségi szintünk szerint ránkmért feladatainkat miképpen fogadjuk el, milyen döntéseket hozunk - sem szerencsés helyzetünk, sem kapcsolataink pokla nem tehető felelőssé azért, amit a Földön mi teszünk hozzá emberi színjátékainkhoz.

Sorselemzés:
Előzetes jelentkezés után a megadott adatok, születési időpont, életesemények dátuma alapján a személyes beszélgetésre vagy az írott elemzés lehetőségeire és feltételeiről a bejelentkezésben megadott elérési lehetőségre személyesen kap javaslatot az érdeklődő az asztrológustól.

Aktuális tanfolyami lehetőségek a
»» hírlevéltárban ««


Karma Asztrológia Sorselemzés

ASZTROLÓGIAI KONZULTÁCIÓHOZ
BEJELENTKEZÉSKOR SZÜKSÉGES ADATOK

A születés időpontjának ismerete nélkül asztrológiai módszerekkel az a lehetőségünk adott, hogy olyan témákról tájékozódjunk, mint a szülött energia-készlete, alapvető tehetségei, ösztönös reakciói. Viszont pontos képletből lehet csak hiteles képet látni arról, hogy a személyes képességek hogyan illeszkednek a környezet elvárásaihoz, milyen életterületeken fejezi ki azokat, és jövő lehetőségeibe is csak így lehet számításos módszerekkel bepillantani. (Képzeljük el: körülbelül négy percenként halad egy fokot az Ascendenst jelölő nyíl - ez az egy fok később, számításoknál jelenthet egy évet!)
Az ASCENDENS tehát egyrészt azt a pillanatot, helyzetet jelöli, hogy a születéskor a horizonton felkelő nap a zodiákus mely jegyében, annak hány fokán állna ("felkelő jegy"). Másrészt elvonatkoztatott, szimbolikus jelentősége is van a szülött személyiségére vonatkozóan: az Ascendens jegyének analógiái felelnek meg a jungi értelemben vett personá<nak (jelentése: maszk). A külvilág ingereire adott ösztönös és automatikus reakciókat, megnyilvánulást az Ascendens fejezi - ez a magyarázata annak, hogy sokszor vehetjük észre: első látásra másnak ismerjük az embert, mint ami a napjegye alapján illene rá.
Ha nem ismerjük a pontos pillanatot, a tanácskérő előzetes közreműködése szükséges: a főbb élet-eseményeket időponttal együtt egy csokorba kell gyűjteni, ennek segítségével lehetséges a születés időpontját, percét pontosítani számításos és pszichológiai módszerekkel (Asc. korrekció). Erre a gyűjtőmunkára akkor van szükség, amikor percpontosságú időpont nem áll rendelkezésünkre a születésről. Minden tanácskérő személyes anyaga bizalmas titok, amelyről még családtagja sem értesülhet. Tudományos célú kutatási anyagban sem nevek, sem személyes ismertetők említésére sor nem kerül.

Név: ______________________________________________________________________________________

Elérési telefon: ____________________________ E-mail: ________________________________________

Levélcím: _________________________________________________________________________________

Legfontosabb kérdése(i)m: ________________________________________________________________


A SZÜKSÉGES ADATOK:
 1. Saját születési ideje, év, hó, nap, óra-perc és a hely:
 2. Születésének körülményei saját tudomása szerint (pl. császárral, stb.)
 3. Édesanyja születési ideje év, hó, nap, (ha nem él már, halál időpont is):
 4. Édesapja születési ideje év, hó, nap, (ha nem él már, halál időpont is):
 5. Testvére(i) születési ideje, év, hó, nap, óra-perc és a hely:
 6. Házasság(ok), Válás(ok) ideje:
 7. Házastárs(ak) / Partner(ek) szül. ideje, hely:
 8. Találkozás időpontja, mikortól számít kapcsolatnak:
 9. Gyermeke(i) születési ideje, év, hó, nap, óra-perc, hely:
10. Terhesség(ek), abortusz(ok) ideje, spontán vagy művi?:
11. Milyen orvosi segítségeket vett igénybe eddig, mikor:
12. Végzettséget adó iskolák és időpontok:
13. Orvosi beavatkozások, műtétek, mi és mikor:
14. Balesetek, mi és mikor:
15. Nagyobb költözés(ek), idő és hely:
16. Külföldi tartózkodás(ok), hely és tartam:
17. Más, fontosnak tartott esemény, "karmikus" véletlenek:


II. KARAKTER, SZEMÉLYISÉG: (A válasz egy mondat.)
1. Mit szeretne elérni az életben?
2. Végzettsége, foglalkozása?
3. Mit dolgozik, és mit szeretne?
4. Hogyan tölti el szabadidejét?
5. Hova utazna el és hogyan töltené idejét, ha sem idő sem pénz nem jelentene akadályt?
6. Párkapcsolata(i)val hogyan ismerkedett meg?
7. Hogyan fejeződnek be általában emberi kapcsolatai, ha változnak?
8. Miért a leghálásabb szüleinek, mit köszönhet nekik?
9. Mi a gyermeknevelésről vallott legfontosabb elve?
10. Mi a kedvenc színe és a legkedvesebb étele?
11. Tesz-e egészségéért, hogyan?
12. Mit olvas általában és éppen most?
13. Mit vesz fel, ha színházba megy és ha hétvégére bevásárol?
14. Hogyan fejezi ki magát legszívesebben?
15. Hol lakik, hogyan rendezte be otthonát?
16. Van-e autója, milyen, szívesen vezet-e?


Karma Asztrológia Sorselemzés

Karma Asztrológia
» Önismereti Program «
Karma Asztrológia
» Karma Asztrológia «

Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
* Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
* Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.